Leadership

Eiji Yonezawa

CEO, President

Ichiro Miyakoshi

COO, Consulting Operations

Yuji Morimoto

Executive Vice President

Kazuyasu Kondo

COO, Business Development

Akio Tatsuno

CFO

Ichiro Kobayashi

Executive Officer for Planning

Shinya Nakamura

Executive Officer for Railway

Junji Shibata

Executive Officer for Global Solutions

Yoshiki Miyazaki

Executive Officer,
President of OC India

Mr. Tsuyoshi Fujii

Tsuyoshi Fujii

Executive Officer,
Consulting Operations

Mr. Naoya Ochi

Naoya Ochi

Executive Officer,
General Administration

Mr. Masataka FUJIKUMA

Masataka Fujikuma

Executive Officer for Road Transportation

Hajime Kurokawa

Hajime Kurokawa

Auditor

Isamu Gunji

Senior Advisor for Planning

Mr. Seishiro Suzuki

Seishiro Suzuki

Senior Advisor for Compliance

Taku Maeda

Senior Advisor for Consulting Operations

Yuichi Fukuoka

Senior Advisor for Architecture

Mr. Hideki_FUSUKU

Hideki Fusuku

Senior Advisor for Legal Affairs